TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ

Ravitsemusterapeutti Janne Makkonen 

Koskikatu 29 C 38

80100 Joensuu

REKISTERIN NIMI

Ravitsemusterapeutti Janne Makkosen tietosuojarekisteri


Yleistä

Yksityisyytesi on Ravitsemusterapeutti Janne Makkoselle arvokas ja rekisterinpitäjänä hän on sitoutunut suojaamaan sitä. Parhaan mahdollisen palvelun tarjoaminen kuitenkin edellyttää, että joitakin sinua koskevia tietoja kerätään ja käsitellään. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa, mitä henkilötietojasi kerätään, millä periaattein niitä käsitellään, sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.

Ravitsemusterapeutti Janne Makkonen käsittelee sinua koskevaa henkilötietoa tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, joten tutustuthan tähän tietosuojaselosteen huolellisesti. Toiminnan ja palveluiden kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa tähän tietosuojaselosteeseen voidaan tehdä päivityksiä.

Käyttämällä Ravitsemusterapeutti Janne Makkosen palveluita, verkkosivustoa (jannemakkonen.fi) tai ottamalla häneen yhteyttä, hyväksyt että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, ei sinua todennäköisesti pystytä myöskään palvelemaan.

Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään ja käsitellään?

Henkilötietojasi kerätään, säilytetään ja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat:

  • - Sähköpostiviestintä, asiakasviestintä ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen
  • - Sopimusvelvoitteiden, oikeudellisten velvoitteiden ja vaateiden täyttäminen
  • - Markkinointi, liiketoiminnan kehittäminen ja palveluiden kohdentaminen

Mitä henkilötietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä?

Henkilötietojasi kerätään pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen yhteydessä, sähköpostilistalle rekisteröitymisen yhteydessä tai muiden palveluiden käytön yhteydessä.

Ravitsemusterapeutti Janne Makkosen sähköpostilistalle on yleensä mahdollista rekisteröityä antamalla vain etunimi/kutsumanimi ja sähköpostiosoite. Asiakassuhdetta solmittaessa sinulta voidaan myös saada mm. seuraavia tietoja:

  • - Nimi
  • - Sähköpostiosoite
  • - Puhelinnumero
  • - Osoite
  • - Asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten tilaushistoria

Syöttämällä tietojasi jannemakkonen.fi verkkosivuilla oleviin lomakkeisiin tai muutoin ilmoittaessasi henkilötietojasi hyväksyt tämän tietosuojaselosteen mukaisen henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn. 

Verkkosivujen evästeiden avulla kerätään tietoa sivuston käytöstä. Tästä lisätietoa jäljempänä. 

Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?

Henkilötietojesi käsittelyn perustana on aina lain edellyttämät perusteet henkilötietojesi käsittelemiselle. Henkilötietojasi saatetaan käsitellä usealla eri perusteella. Henkilötietojasi voidaan käsitellä yrityksen oikeutetun edun nojalla, joka on palveluiden tarjoaminen ja liiketoiminnan harjoittaminen ja kehittäminen. Tietojasi voidaan käsitellä myös sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi. Joitakin henkilötietoja saatetaan käsitellä suostumuksesi nojalla.

Kuka käsittelee tietojani ja luovutetaanko niitä kolmansille?

Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelee Ravitsemusterapeutti Janne Makkonen. Jotain henkilötietojen käsittelyä, kuten henkilötietojen tallennukseen ja käsittelyyn käytetyt tietojärjestelmät saatetaan myös ulkoistaa. Kaikissa tapauksissa tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti. Tietojasi voidaan myös luovuttaa muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. 

Luovutetaanko tietojani EU:n ulkopuolelle?

Henkilötietojasi ei muutoin luovuteta säännönmukaisesti EU/ETA-alueen ulkopuolelle, mutta esimerkiksi palvelimet, joilla tietoja käsitellään, saattavat kuitenkin sijaita EU/ETA-alueen ulkopuolella. Tietojasi käsitellään aina riittävistä suojamekanismeista huolehtien.

Kauanko henkilötietojani säilytetään?

Henkilötietojasi ei säilytetä pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen.

Ravitsemusterapeutti Janne Makkosen sähköpostilistalle rekisteröitymisen jälkeen henkilötietojasi säilytetään sähköpostikirjeiden vastaanottajien listalla niin kauan kuin haluat vastaanottaa sähköpostia. Sinun on kuitenkin mahdollista poistua listalta milloin tahansa ja helposti jokaisen sähköpostiviestin lopussa olevasta linkistä, jolloin sinulle ei enää lähetetä sähköpostia. Tietojasi säilytetään sähköpostirekisterissä vain tarpeellinen aika ja ne poistetaan kokonaan rekisteristä, mikäli niiden säilytykselle ei ole enää perusteita.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Tietojasi säilytetään luotettavilla palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Kaikki kerätyt ja käsiteltävät henkilötiedot pidetään luottamuksellisina, eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville taikka luottamuksellisesti ja rajoitetusti palvelusopimusten perusteella Ravitsemusterapeutti Janne Makkosen asiakkaille. Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?

Jos et anna henkilötietojasi tai salli niiden käsittelyä, sinua ei todennäköisesti pystytä myöskään palvelemaan, eikä toiminnan tarkoitusta täyttämään. Niinpä jos et halua, että tietojasi käsitellään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, älä toimita Ravitsemusterapeutti Janne Makkoselle mitään tietoja.

Käytetäänkö verkkosivulla evästeitä ja mitä ne ovat?

jannemakkonen.fi verkkosivuilla käytetään evästeitä, jotta paras mahdollinen käyttäjäkokemus sivuston käyttäjille voidaan tarjota. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat tietoa verkkosivuston käyttämisestä ja niitä voidaan hyödyntää verkkosivuston, palveluiden ja markkinoinnin kehittämisessä.

Sivuston käyttäjä voi joko antaa suostumuksensa evästeiden käyttöön tai kieltää niiden käytön evästeilmoituksessa ja verkkoselaimensa asetuksista. Evästeiden estäminen saattaa kuitenkin rajoittaa sivuston toimivuutta. Osa evästeistä on välttämättömiä sivuston toiminnalle.

Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia minulla on?

Sinulla on lainmukainen oikeus tarkistaa omat tietosi rekisteristä ja pyytää tietojesi oikaisemista tai tietojesi poistamista. Voit toteuttaa oikeutesi ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen janne@jannemakkonen.fi. Tarvittaessa sinua pyydetään samalla osoittamaan henkilöllisyytesi. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Mihin voin ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?

Yhteystiedot:

Ravitsemusterapeutti Janne Makkonen 

Koskikatu 29 C 38

80100 Joensuu

janne@jannemakkonen.fi