Oletko tyypin 1 diabeetikko (tai ylipäätään insuliininpuutosdiabeetikko) ja joskus miettinyt, että mihin vähähiilihydraattisen ruokavalion hyödyt verensokeritasapainon parantamisessa voivat liittyä? Tai epäiletkö, että hiilihydraattien rajoittamisesta ylipäätään voisi olla hyötyä?

Esittelen nyt 10 keskeistä ja todennäköistä syytä siihen, miksi vähähiilihydraattinen ruokavalio todella voi olla hyödyksi verensokeritasapainon parantamisessa insuliininpuutosdiabeteksessa.

1. Hiilihydraattimäärien haitalliset arviointivirheet voivat vähentyä

Tyypin 1 diabeetikot yleensä laskevat tai arvioivat aterioiden hiilihydraattimääriä, joten on selvää, että suuremmilla hiilihydraattimäärillä myös hiilihydraattimäärien absoluuttinen arviointivirhe on usein suurempi kuin pienemmillä määrillä. Tämä kulkee puolestaan kulkee käsikädessä arvioitavan ateriainsuliiniannoksen kanssa. 

Tarvittavan insuliiniannoksen suuruus menee todennäköisemmin oikein pienemmillä hiilihydraattimäärillä, koska pienemmillä hiilihydraattimäärillä ja sitä myötä yleensä pienemmillä insuliiniannoksilla arviointivirheiden vaikutus verensokeriarvoihin ei ole niin merkityksellinen. Tämä on yhteydessä seuraaviin kohtiin 2, 3, 4 ja 5.

2. Ateriainsuliinin imeytymisvaihteluiden vaikutukset voivat jäädä pienemmiksi

Insuliinin imeytymisessä esiintyy vaihtelua, joten pienemmillä hiilihydraattimäärillä ja insuliiniannoksilla imeytymisvaihteluiden haitallinen vaikutus jää pienemmäksi.

3. Aterian jälkeisten hyperglykemioidesi (korkeiden verensokeriarvojen) määrä voi vähentyä

Tähän vaikuttavat edelliset kohdat 1. ja 2. Jos hiilihydraattimäärä arvioidaan liian pieneksi, verensokeri kohoaa helposti liian korkealle aterian jälkeen. Mitä enemmän hiilihydraatteja aterialla on, sitä suurempi myös verensokerin nousu voi luonnollisesti olla. 

Vaikka insuliinimäärä sattuisi oikein, voi ajoituksen kanssa olla silti todennäköisemmin ongelmaa, eikä insuliinin vaikutus välttämättä ole riittävän nopea estämään verensokerin liiallista kohoamista runsaammin hiilihydraatteja sisältävällä aterialla. 

Vähemmän hiilihydraatteja sisältävällä aterialla verensokerin kohoaminen tapahtuu paljon hitaammin ja arviointivirheet näyttäytyvät pienempinä.

4. Aterian jälkeisten hypoglykemioidesi (matalien verensokeriarvojen) määrä voi vähentyä

Tähän vaikuttaa etenkin kohta 1. Jos hiilihydraattimäärä arvioidaan liian suureksi runsaammin hiilihydraatteja sisältävällä aterialla, verensokeri laskee helposti liian matalalle aterian jälkeen liian suuren insuliiniannoksen vuoksi. 

Joskus käy myös niin, että vaikka tarvittava insuliinimäärä olisi kokonaisuudessaan sinänsä oikea, voi insuliinin vaikutus olla liian nopeaa suhteessa hiilihydraattien imeytymiseen, mikä johtaa hypoglykemiaan. 

Pienemmillä hiilihydraattimäärillä ja insuliiniannoksilla vakavien hypoglykemioiden riski aterioiden jälkeen (ja oikeastaan myös muina aikoina) onkin näin ollen usein pienempi, vaikka olet saattanut kuulla lähinnä vain pelotteluja vähähiilihydraattisen ruokavalion aiheuttamista hypoista. 

Toki niitä hypoja on odotettavissa, jos insuliiniannoksia ei osata vähentää sopivasti. Usein varoitellaan, että maksa ei vähähiilihydraattisen ruokavalion vuoksi vapauta hypotilanteissa sokeria vereen normaalisti, koska hiilihydraattivarastot pienentyvät. Kyllä, maksan hiilihydraatti- eli glykogeenivarastot pienentyvät, mutta ei se ole automaattisesti huono asia. Se voi myös vähentää olennaisella tavalla ns. turhaa sokerin “pumppaamista” verenkiertoon, jolloin esimerkiksi aterioiden välillä ja yöllä verensokerin hallitseminen voikin olla helpompaa.

5. Verensokeriarvojesi vaihteluväli voi kaventua

Tähän vaikuttavat kohdat 1. ja 2. Mitä paremmin hiilihydraattimäärien arviointi ja insuliiniannos sattuvat kohdalleen, sitä pienempää verensokeriarvojen vaihtelu on. 

On tyypillistä, että vähähiilihydraattinen ruokavalio tasoittaa verensokeriarvoja ja vähentää niin sanottua vuoristoratailmiötä, jossa verensokeri seilaa edestakaisin korkeiden ja matalien arvojen välillä.

6. Hiilihydraattipitoisten pikaruokien/epäterveellisten ruokien syöminen vähenee

Tämä on tietysti itsestään selvää, mutta hiilihydraattimäärän rajoittaminen vähentää helposti myös tyypillisten pikaruokien, kuten esim. pizzan, hampurilaisten, karkkien jne. syömistä, jonka vuoksi verensokeritasapainon hallitseminen voi olla helpompaa.

7. Opit todennäköisesti huomaamaan paremmin proteiinien vaikutuksen verensokeriarvoihisi

Proteiinin vaikutuksesta tyypin 1 diabeetikoiden verensokeriarvoihin on selvää tutkimusnäyttöä. Todellisuudessa pelkästään hiilihydraatteihin perustuva insuliinin annostelu on hyvin yksinkertaistettu ja epäoptimaalinen malli. 

Vähemmän hiilihydraatteja sisältävillä aterioilla proteiinin verensokeriarvoja kohottavat vaikutukset on usein helpompi havaita hiilihydraattien vaikutuksen ollessa pienempi. Tämän vuoksi proteiinille on helpompi annostella myös insuliinia. 

Uskon, että hiilihydraatit saattavat helposti peittää proteiinien vaikutukset alleen, jolloin runsaammin hiilihydraatteja sisältävien aterioiden jälkeen on vaikeampi tietää, että mistä oikeastaan esimerkiksi korkeat verensokeriarvot johtuvat.

8. Opit todennäköisesti huomaamaan paremmin rasvojen vaikutuksen verensokeriarvoihisi

Rasvoilla on niin ikään vaikutus tyypin 1 diabeetikoiden verensokeriarvoihin. Rasvat voivat hidastaa joskus voimakkaastikin hiilihydraattien imeytymistä, mutta myöhemmin rasvojen vaikutus voi olla verensokeriarvoja kohottava. 

Tämän yhtälön hallitseminen on usein haastavampaa runsaammin hiilihydraatteja sisältävillä aterioilla kuin vähemmän hiilihydraatteja sisältävillä aterioilla, jonka vuoksi pienemmillä hiilihydraattimäärillä matalien ja korkeiden verensokeriarvojen riski voi pienentyä.

9. Opit todennäköisesti kokonaisuudessaan tuntemaan ja ennakoimaan paremmin ruokavaliosi vaikutuksia verensokeriarvoihisi

Kun ruokavaliossasi on tietty linja (tässä tapauksessa vähähiilihydraattinen ruokavalio), eivätkä päivittäiset syömiset vaihtele jatkuvasti suuresti esimerkiksi hiilihydraattien osalta, on verensokeriarvojen käyttäytymisen tunteminen ja ennakointi myös helpompaa.

10. Opit todennäköisesti havaitseman paremmin monien muidenkin verensokeriarvoihisi vaikuttavien tekijöiden vaikutuksia

Kun opit tuntemaan ja ennakoimaan paremmin ruokavaliosi vaikutuksia verensokeriarvoihisi, saatat samalla myös paremmin oppia huomaamaan esimerkiksi liikunnan, stressin yms. vaikutuksia verensokeriarvoihisi, koska ruokavaliosta aiheutuvien mahdollisten sekoittavien vaikutusten määrä pienenee.

Lopuksi

Suosittelen tutustumaan graduuni, mikäli haluat tarkastella asiaan liittyviä tutkimuksia ja perehtyä hiilihydraattien, proteiinien ja rasvojen vaikutuksiin verensokeritasapainon kannalta tarkemmin. Pääset myös lukemaan tyypin 1 diabeetikoiden mielenkiintoisia ja arvokkaita kokemuksia, joita kyselytutkimuksellani keräsin. Linkki alla:

Janne Makkonen, pro gradu -tutkielma: Tyypin 1 diabetesta sairastavien kokemuksia hiilihydraattien, proteiinien ja rasvojen vaikutuksista glukoositasapainoon

Tyypin 1 diabeetikoilla tehtyjä laadukkaita tutkimuksia vähähiilihydraattisen ruokavalion vaikutuksista ei kovin paljon vielä ole, mutta näyttö vhh:n hyödyistä vaikuttaa lupaavalta. Monet tyypin 1 diabeetikot kokevat hiilihydraattien rajoittamisen hyödyllisenä. Tämä tuli hyvin selväksi myös omassa kyselyssäni.

Tutkimusnäytön mukaisesti kyselyssäni tuli myös esille se, että suurin osa tyypin 1 diabeetikoista kokee proteiinien ja rasvojen vaikuttavan verensokeriarvoihin.

Joskus kuulee, että vähähiilihydraattista ruokavaliota ei voi suositella tyypin 1 diabeetikoille puutteellisen tutkimusnäytön vuoksi. Tietysti tutkimuksia tarvitaan lisää, mutta en ainakaan itse jää odottelemaan lisää tutkimuksia vähähiilihydraattisen ruokavalion vaikutuksista, kun asia on niin selvä, että se on minulle hyödyksi terveyteni kannalta.

Omille kokemuksille ei tietysti voi liikaa antaa painoarvoa, eivätkä ne yksistään riitä arvioimaan asioita. Diabeetikon on kuitenkin hyvin helppo huomata etenkin hiilihydraattien vaikutukset omalla kohdallaan, kun verensokeriarvoja voi niin konkreettisesti mitata. Jos kokemuksia suhteuttaa vielä tutkimusnäyttöön, niin kyllä ne voivat antaa siinäkin mielessä arvokasta lisätietoa.

Onko sinulle epäselvää, että minkälainen ruokavalio oikein määritellään lopulta vähähiilihydraattiseksi? Tai voisiko se sopia sinulle? Tutustu tähän artikkeliin: Vähähiilihydraattinen ruokavalio (VHH) - Voiko sitä suositella tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen hoitoon? Sopiiko se sinulle? ja ota selvää. 

Lopuksi totean, että vähähiilihydraattinen ruokavalio ei yksistään yleensä ratkaise kenenkään diabeetikon kaikkia haasteita. Eikä se tietenkään syystä tai toisesta ihan kaikille diabeetikoille sovi. Jos haluat tietää, että minkä tekijöiden ajattelen kokonaisuudessaan olevan avainasemassa diabeteksen hallinnassa, niin minulla on sinulle tämä ilmainen e-kirja “2 avaintekijää diabeteksen tehokkaaseen ja järkevään hallintaan”. Suosittelen lataamaan kirjan, ruokavaliostasi riippumatta. 


"2 avaintekijää diabeteksen tehokkaaseen ja järkevään hallintaan"

Hyödyllisiä vinkkejä sisältävä ja ajatuksia herättävä e-kirja erityisesti tyypin 1 ja tyypin 2 diabeetikoille sekä esidiabeetikoille. Lataa omasi nyt ilmaiseksi tästä:

Lataamalla e-kirjan hyväksyt tietosuojaselosteen mukaisen tietojesi käsittelyn. Tietosi ovat turvassa ja voit poistua sähköpostilistalta milloin tahansa.

Janne Makkonen

Janne Makkonen on diabetekseen ja vähähiilihydraattisiin ruokavalioihin erikoistunut ravitsemusterapeutti ja kokonaisvaltaisen hoidon puolestapuhuja. Hän on itse tyypin 1 diabeetikko, joka haluaa kehittää diabeteksen hoitoa ja auttaa mahdollisimman monia diabeetikoita (esidiabeetikot mukaan lukien) saamaan tehokasta ja järkevää apua diabeteksen hallintaan.